28-06-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#26 - Principbeslutning om boligenheder for lokalplan 662 ved Efterskolevej#2 - Kommunalbestyrelsens møder i 2023#3 - Revisionsberetning nr. 28 for regnskabsåret 2021#4 - Finansiering af nye anlægsprojekter#5 - Indkøbsaftale vedrørende standardfærge#6 - Årsrapport for borgerrådgiver for perioden 1. november 2020 til 31. december 2021#7 - Afbureaukratisering og regelforenkling#8 - Personaleredegørelse 2021#9 - Klimahandleplan: Udkast til Klimahandleplan 2022 med tilhørende indsatskatalog#10 - Svendborg Kommunes udviklingsstrategi 2023-2035#11 - Planlægning af nyt børnehus på Thurø#12 - Planlægning for Apotekerhaven i Gudbjerg#13 - Forslag til lokalplan 678 - Erhvervsområde øst, Svendborg#14 - Endelig vedtagelse af lokalplan 665 for et boligområde ved Højensvej#15 - Udkast til Svendborg Kommunes nye tømningsregulativ for hustanke#16 - Udkast til Svendborg Kommunes affaldsplan 2023-2034#17 - Råderetsaftale for varmepumper i kommunale bygninger#18 - Igangsættelse af strategisk varmeplan for Svendborg Kommune#19 - Godkendelse af vedtægtsændringer i Fonden Sydfyns Elforsyning#20 - Bestyrelseshonorarer i Svendborg Forsyning og Svendborg Kraftvarme#21 - Alment Boligforum Svendborg#22 - Infrastrukturplan Skema A - Skovparken afd. 14 - Svendborg Andels-Boligforening#23 - Midlertidige indkvartering til fordrevne ukrainere#24 - Drejø Gammelhavn - Årsregnskab 2021#25 - Enhedslisten og Socialdemokratiet - Forbud mod reklamer for pengespil i kommunens bybusser

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 28. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 141
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 141
There is no video in the channel yet. There is no video yet.